Vejkort over Bispebjerg, København – Bykort med gader

Bispebjerg ligger på kommunens nordlige grænse og dækker et areal på 5,39 km² med en befolkning på 40.033.

Vidste du det? Rent fysisk grænser Danmark kun op til et andet land, Tyskland.