Vejkort over Bispebjerg, København – Bykort med gader

Bispebjerg ligger på kommunens nordlige grænse og dækker et areal på 5,39 km² med en befolkning på 40.033.

Vidste du det? På Færøerne i Danmark er der dobbelt så mange får som mennesker.