Vejkort over Østerbro, København – Bykort med gader

Vidste du det? Rent fysisk grænser Danmark kun op til et andet land, Tyskland.