Danmarks regioner

Vidste du det? Intet sted i Danmark ligger over 50 km fra havet.